______ cv

 

 

A.D.2015
My wood engraving: „self-portrait with pencil” took part in exhibitions:
13th Gielniak Graphic Arts Competition.

    

A.D.2014
My copper engravings "painter of abstract form", "the painter" took part in exhibitions:
5TH INTERNATIONAL TRIENNIAL SMALL FORMS OF GRAPHIC ART, POLAND – LODZ’ 14.

 

A.D.2011
Kazimierz Śliwa started to vigorously promote my graphics academic environment.    

 

A.D.2005
I had got master's degree University Adam Mickiewicz Poznań, prof. Teresa Kostyrko.      

 

A.D.2003
My woodcut : „yearning autoportrait with father ” took part in exhibitions:
11th Gielniak Graphic Arts Competition.

   

A.D.2001
I started self-study of the technique engraving(C2).      

 

A.D.2000
My linocuts : „self-portrait of longing” took part in exhibitions:
10th Gielniak Graphic Arts Competition.
I started working as a teacher of the humanities and arts at
Zespół Szkół Rzeiosł Artystycznych in Jelenia Gora.

 

A.D.1999
I had got bachelor's degree on University of Opole,
Institute of Art. I built the first press to gravure.    

 

A.D.1997
I joined ZPAP-PSU.
I studied intaglio printing with Aleksandra Janik in Opole.

     

A.D.1995
I started learning sculpture atelier with prof. Leona Podsiadłego.      

 

A.D.1993
My linocuts : „Abisynia” , “mountains beyond the forest ” took part in exhibitions:
COURIER FOR THE INTER-CHANGE OF SMALL STAMP, MUSEO DEL EDUCACION, HAWANA - KUBA.
My father stopped teaching me and Czesław Wiącek continued my education.

     

A.D.1992 
I finished high school with wood-sculpture profile.
I showed my artwork on the author's first exhibition in the gallery "Korytarz" in Jelenia Gora.

     

A.D.1988
I started to make an art-grafic (linocut).
I did printing in my father's (Marek Lercher) atelier.      

 

A.D.1974
I was born in Jelenia Góra - POLAND.
My father taught me monotype, painting, drawing.

 

______________________________________________________________

 

 

Uprzedzam, że sztuka nie jest moją pasją,
ani sposobem na życie.
Nie jest powołaniem, nie jest cierpieniem,
nie jest radością, nie jest terapią, nie jest chwilą.
Nie dostrzegam też powodów dla których ją uprawiam.
Nie istnieją proste i ogólne motywacje do konsekwentnego pogłebiania warsztatu graficznego.
Moja sztuka nie wynika z wewnętrznych potrzeb i nie jest mi potrzebna do życia.
Nie bywa.
Jest!

 

 

A.D.2015
Drzeworyt sztorcowy „Autoportret z ołówkiem” wziął udział w wystawie pokonkursowej:
XIII MIĘDZYNARODOWY KONKURS GRAFICZNY im. J. GIELNIAKA Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze.

A.D.2014
Miedzioryty: "malarz" i "malarz form abstrakcyjnych" wzięły udział  w wystawie pokonkursowej:
15. MIĘDZYNARODOWE TRIENNALE MAŁE FORMY GRAFIKI, POLSKA – ŁÓDŹ’ 14.

A.D.2011
Kazimierz Śliwa podjął intensywne działania promocyjne mojej grafiki w środowiskach akademickich.      

A.D.2005
Uzyskałem dyplom magisterski (UAM-Poznań, kulturoznawstwo), pod opieką prof. Teresy Kostyrko.      

A.D.2003
Drzeworyt „Autoportret tęskniący z ojcem” wziął udział w wystawie pokonkursowej:
XI MIĘDZYNARODOWY KONKURS GRAFICZNY im. J. GIELNIAKA Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze.

A.D.2001
Rozpocząłem samodzielne studia nad techniką miedziorytu.      

A.D.2000 Mój linoryt „Autoportret tęskniący” wziął udział w wystawie pokonkursowej:
X MIĘDZYNARODOWY KONKURS GRAFICZNY im. J. GIELNIAKA Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze.
Rozpocząłem pracę jako nauczyciel przedmiotów humanistycznych i artystycznych w
Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze.      

A.D.1999
Ukończyłem studia licencjackie. (UO-Opole, Instytut Sztuki, wychowanie plastyczne).
Zbudowałem pierwsza prasę do wklęsłodruków.

A.D.1997
Wstąpiłem do związku ZPAP-PSU (Polska Sztuka Użytkowa).
Nauczyłem  się   odbijać   wklęsłodruki  w pracowni Aleksandry Janik w Opolu.

A.D.1995
Podjąłem indywidualny tok nauczania w pracowni rzeźby prof. Leona Podsiadłego.      

A.D.1993
Moje  linoryty:  „Abisynia”  i “Góry za lasem” wzięły udział w wystawie pokonkursowej:
COURIER FOR THE INTERCHANGE OF SMALL STAMP, MUSEO DEL EDUCACION, HAWANA - KUBA.
Ojciec wycofał się z dalszego nauczania mnie i przekazał do Czesława Wiącka.

A.D.1992 
Ukończyłem   szkołę   zawodową  o profilu rzeźbiarskim:
Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze, galanteria drzewna.
Pokazałem swoje grafiki na pierwszej wystawie autorskiej w galerii:
Korytarz u Wojtka Zawadzkiego w Jeleniej Górze.

A.D.1988
Wciągnąłem się w grafikę warsztatową.
Odbitki wykonywałem w pracowni ojca - Marka Lerchera.      

A.D.1974
Urodziłem się w Jeleniej Górze.
Później ojciec zajmował mnie różnymi technikami plastycznymi:
piórko, monotypia, malarstwo, grafika warsztatowa.